Bel me terug

 

Privacy Wetgeving

Privacy Statement 

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en informeren je via deze Privacy Statement over hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij volgen alle voorschriften zoals wettelijk voorgeschreven via de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die gecontroleerd wordt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behandelen jouw gegevens dan ook altijd strikt vertrouwelijk en stellen deze niet ter beschikking aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de reservering van hotel(s), vluchten, excursies, autohuur en dergelijke zaken die onderdeel uitmaken van de door jou geboekte reis. Indien je je via de site aanmeldt voor de e-mail nieuwsbrief van Africa Feeling, worden de gegevens door ons alleen gebruikt voor deze e-mail nieuwsbrieven. Je kan je voor deze nieuwsbrief te allen tijde uitschrijven via de link op onze website.

Africa Feeling doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Africa Feeling waarborgt hierbij je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en volgens de regels beschermd zijn opgeslagen. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese Privacy wetgeving en de Nederlandse richtlijnen verwerkt. Vanaf 25 mei 2018 is de wet ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)‘, die geldt in de hele Europese Unie, van toepassing.

Meer uitleg over Bescherming Persoonsgegevens: 
Wanneer je iets bij Africa Feeling boekt hebben wij bepaalde persoonlijke gegevens van je nodig. Alleen dan kunnen vliegtickets ingeboekt worden ( gegevens zoals deze exact vermeld staan op je paspoort met voor- en achternaam en geboortedata van kinderen welke verplicht gesteld worden door de betreffende luchtvaartmaatschappij). En daarnaast kunnen dan ook hotelboekingen en overige zaken ten behoeve van de reis geboekt worden. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden. Precies zoals het AVG voorschrijft. De gegevens staan opgeslagen in een beveiligde database. Deze persoonlijke gegevens worden dus nooit voor commerciële doeleinden van derden gebruikt.

Wat wordt er gebruikt/ genoteerd/ opgeslagen?
In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je anderszins contact hebt met Africa Feeling leggen wij persoonsgegevens vast zoals bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses. Voor een boeking vragen wij je ook specifieke gegevens in het belang van de reis zoals namen en geboortedata bij kinderen. Maar ook je persoonlijke gegevens zoals adresgegevens, telefoonnummer/ mobiele nummer zodat Africa Feeling je in geval van nood kan bereiken, thuis en op je bestemming (bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van een probleem, vertraging of anderszins, maar zeker niet voor een commerciële reden). Slechts in enkele uitzonderingsgevallen vragen wij om een kopie paspoort of extra paspoortgegevens ten behoeve van benodigde vergunningen die aangevraagd moeten worden voor de uitvoering van de reis. Hiervoor zullen wij vooraf een toestemmingsformulier naar je toesturen en nadat wij deze naar de betreffende instantie gestuurd hebben zal Africa Feeling de toegestuurde kopie en correspondentie hierover gelijk vernietigen.

E-mailadres: we vragen je bij boeking of je toestemming wilt geven voor het kosteloos toesturen van onze nieuwsbrieven. Dan geef je tevens aan Africa Feeling toestemming om jouw e-mailadres te gebruiken voor de toezending. Uiteraard kun je ook dan direct, of later via de email, jezelf afmelden voor verdere nieuwsbrieven. Ook hebben wij je email nodig om je per email een advies te geven over bestemming, je een offerte te doen toekomen en om de gemaakte boeking te bevestigen en de factuur toe te sturen. Voordat je op vakantie gaat sturen wij nog de laatste tips te geven voor je vakantie. Daarnaast kunnen wij je op je vakantiebestemming dan eventueel contacteren om je op de hoogte te stellen van belangrijk nieuws met betrekking tot je reis.

Bewaren van klantgegevens: 
Africa Feeling volgt hierbij de wettelijke bepalingen. Alle gegevens van niet-geboekte reizen vervallen 1 jaar na afloop van de oorspronkelijke vertrekdatum van de reis en worden dan door Africa Feeling vernietigd. Volgens artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek moeten de gegevens nog 2 jaar worden bewaard van klanten die een definitieve reis geboekt hebben. Facturen waarop klantgegevens staan moeten wettelijk 7 jaar worden bewaard ten behoeve van de administratie. De klantgegevens zoals email waarbij deze gebruikt wordt voor mailings en nieuwsbrieven kunnen elk moment zelf worden afgemeld. verwijderd door te klikken op de ‘verwijderknop’ op deze mailings. Inzage in de opslag van de persoonsgegevens ten behoeve van gewenste correctie of verwijdering is mogelijk.

Opslag: de databestanden en het boekingssysteem van Africa Feeling zijn beveiligd middels moderne software.

Officiële instanties: 
Als je een reisproduct of -dienst bij ons hebt gekocht, waaronder een vlucht of andere vorm van vervoer, vakantie of verzekering, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens buiten Nederland of de Europese Unie bekendmaken en verwerken om aan onze overeenkomst met je te kunnen voldoen. Wij moeten onder andere jouw persoonsgegevens verstrekken aan onze leveranciers, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij Africa Feeling hebt geboekt. Wanneer je naar het buitenland reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstplaatsen) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Welke gegevens verstrekt moeten worden, kan per bestemming verschillen. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn. Tot slot wijzen wij je erop dat de controle op de gegevensbescherming buiten de Europese Unie soms niet aan zulke strenge regels gebonden is als in ons land.

Buiten de EU
Als diensten door ons in het buitenland, landen buiten de EU, worden geboekt worden de klantgegevens doorgegeven ter voltooiing van de boeking. Hierbij geldt dat de dienstverlener, buiten de EU, een eigen zelfstandigheid heeft om de privacy van de reiziger te waarborgen. Africa Feeling kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen van de dienstverlener.

Uitschrijven?
Liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer? Uitschrijven kan onderaan elke email nieuwsbrief door op de button te klikken.
Heb je vragen, opmerkingen?
Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@africafeeling.nl of schrijf naar Africa Feeling, Databankweg 12l, 3821 AL Amersfoort