Bel me terug

 

Disclaimer

Disclaimer

Africa Feeling besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Africa Feeling alsmede de agenten ter plaatse, hotels, autoverhuurbedrijven, luchtvaartmaatschappijen, links met derden en andere toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Bovendien kunnen aan alle producten extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende agent en/of luchtvaartmaatschappij. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Africa Feeling is met betrekking tot de inhoud, boekingen en informatie van deze website volgens de algemene voorwaarden aansprakelijk. Voor eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel zijn wij niet aansprakelijk. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. U stemt er mee in Africa Feeling, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en handelspartners te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Africa Feeling behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande bericht veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van reisproducten.

U bezoekt deze website vrijwillig en op eigen initiatief zodat u zelfstandig een selectie kunt maken.

Het opnemen en publiceren van prijzen en condities gaat zeer zorgvuldig. Houdt er rekening mee dat aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende leverancier/reisorganisatie en/of luchtvaartmaatschappij.
Africa Feeling sluit hiervoor elke aansprakelijkheid uit.

Copyright

Alle foto’s, beelden, teksten zoals op deze website opgenomen en gepubliceerd zijn beschermd op basis van internationale auteursrechten. Foto’s, teksten en anderszins mogen derhalve nimmer en op geen enkele voorwaarde anders dan zonder de nadrukkelijke en schriftelijke  toestemming van Africa Feeling , worden gebruikt en vermenigvuldigd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden.